Opvangdagen en -tijden

Voorschoolse Opvang (VSO)
Kinderen kunnen voor schooltijd bij ons gebracht worden vanaf 7.00 uur (in overleg kunnen wij vervroegde opvang aanbieden). Even rustig opstarten, nog even spelen of vriendjes en vriendinnetjes alvast ontmoeten.  Wanneer de school begint kan uw kind naar de klas/ het plein of brengen wij uw kind naar zijn/haar basisschool toe. 

Buitenschoolse Opvang (BSO)
BSO is een verzamelterm en staat voor alle opvang buiten schooltijd om. Dus niet alleen voor (VSO) en na (NSO) schooltijd, maar ook tijdens studiedagen, stakingsdagen en in de vakanties. Wanneer wij over BSO spreken, bedoelen we doorgaans VSO & NSO. We zijn geopend tot 18.30 uur.