Voorschooldagen en -tijden

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen drie dagdelen per week naar de voorschool, in totaal 10 uur voorschooltijd. Onze voorscholen zijn geopend op maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend. Tijdens de schoolvakanties zijn de voorscholen gesloten. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de tijden van de basisschool. 

Voorschooltijden
Voorschool Het Palet                                                                        Voorschool Het Anker
Maandag:    8.30-11.45 uur                                                                 Maandag:    8.30-12.00 uur.
Woensdag:  8.30-12.00 uur                                                                 Woensdag:  8.30-11.45 uur.
Donderdag: 8.30-11.45 uur                                                                Donderdag: 8.30-11.45 uur.